§ Kompetanse

 

Advokatfirma Nilsen har lang erfaring i det meste, men vi kan godt si at det innenfor disse områdene vi har hatt aller mest oppdrag og bygget opp spesielt god kompetanse

 

 

FORRETNINGSJUS

 

Vi bistår i de fleste forretnings-juridiske problemstillinger, både hva gjelder avtalerett, selskapsrett, entrepriserett m.m. Vi utformer avtaler og bistår ved tvister.

 

FAST EIENDOM

Vi bistår ved tvister ved kjøp og salg av fast eiendom samt husleiesaker og saker etter bustadoppføringslova.

 

ARBEIDSRETT

Vi bistår både arbeidsgiver og arbeidstaker ved spørsmål knyttet til ansettelse, det løpende arbeidsforhold og opphør av arbeidsforhold. Vi har skrevet litt om dette unde

 

YRKESSKADE

Dersom du er uheldig og skader deg i jobb, er det viktig å finne advokat som kan erstatningsrett. Vi har lang erfaring med slike saker. 

 

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Reglene rundt offentlig anskaffelse er kompliserte, selv for de som skal kjøpe inn. Vi har hatt flere slike saker den siste tiden, både for KOFA og domstolen.