Forbrukervern - prisoverslag er bindende

Forbrukervern – Prisoverslag er bindende


Forleden fikk jeg spørsmål fra en som bygger hus, om hvilken rettslig betydning et prisoverslag har. Bakgrunnen for spørsmålet var at vedkommende hadde bestilt et ekstraarbeid, hvor faktura var blitt dobbelt så dyrt som en forhåndskalkyle han hadde mottatt av entreprenør.


Ja, prisoverslag er i utgangspunktet bindende for entreprenør i boligprosjekt og for håndverker ved håndverkertjenester. Det er i bustadoppføringslova § 41 (3) sagt at «Dersom entreprenøren har gjeve eit prisoverslag, skal vederlaget ikkje overstige den oppgjevne summen vesentleg, og høgst med 15 prosent» og i håndverkertjenesteloven § 32 (2): «Er det gitt prisoverslag, skal prisen ikke overstige det oppgitte beløp vesentlig, og iallfall ikke med mer enn 15 prosent»


Selvfølgelig gjelder ikke bestemmelsen dersom det blir gjort tilleggsbestilling utover det man har fått pris på. Det sier seg i grunnen selv.

Men hva betyr prisoverslag? Når tid kan man si det er et bindende prisoverslag og ikke bare en antydning som ikke er bindende? Som regel sier jo entreprenør/håndverker at, vi gav bare en antydning, men så viste seg at jobben ble mer krevende og derfor gjelder ikke antydningen.


Høyesterett har i 2016 avklart dette. De viser til når lovene ble laget ble det sagt at det var et sterkt behov for forbrukervern og at lovene burde være klare for å unngå tvister. Høyesterett viser videre til at formålet med prisoverslag er at forbruker skal kunne innrette seg i tillitt til at pris blir slik prisoverslaget lyder på, siden forbruker selv ikke har kunnskap til å vurdere dette.  Da kan forbruker vurdere og kunne velge om han vil inngå avtale.


Hva prisoverslag er benevnt som, har ikke har betydning. Om det er prisoverslag, prisestimat, kalkyle, betyr ingen ting. Det er ikke heller nødvendig at det er inngått noen avtale om dette.  


Høyesterett oppsummerer med at er det gitt en pris og man hvilken jobb som skal gjøres, vil det binde entreprenør/ håndverker. At man bruker flere timer enn man trodde på jobben, er entreprenør/håndverker sitt problem. Og det kreves sterke bevis for å si at prisopplysningen ikke var ment å være bindende.  Entreprenør/håndverker må da bevise at uttalelsene bare var generelle og/eller var gitt med forbehold etc.

Utgangspunktet er derfor som nevnt i overskriften; prisoverslag er bindende og som jeg forklarte vedkommende som stilte spørsmål; godta maksimalt en økning på 15 % på den pris du har fått.