Kjøp av eiendom Feil oppmålt areal


Kjøp av eiendom – feil oppmålt areal


Av og til når man kjøper seg en bolig, finner man ut i etterkant at areal i bolig ikke er så stort som selger opplyste om i prospekt m.m. Man tror for eksempel man har kjøpt 80m2 mens senere oppmåling avslører at dette er feil og areal bare er 75m2. Det foreligger da et arealavvik og en mangel i kjøpsrettslig forstand.


Oppdager man dette som kjøper, må det – som ellers i alle kjøpssituasjoner – skriftlig reklameres med en gang. Det er likt i alle kjøpssituasjoner (også kjøp av håndverkertjenester), og er omtrent likelydende med avhendingslova § 4-19 «Kjøparen taper retten til å gjere avtalebrotet gjeldande dersom kjøparen ikkje innan rimeleg tid etter å ha oppdaga eller burde ha oppdaga det, gir seljaren melding om at avtalebrotet vert gjort gjeldande og kva slags avtalebrot det er»


Sier du ikke fra innen rimelig tid, risikerer du å tape kravet ditt – uansett hvor klart mangelen er.  Er du ikke sikker på hvor stor feilen er, ta et forbehold om å få komme tilbake til dette etter hvert.


Når det gjelder arealavvik, har domstolene sagt at utgangspunktet er at dersom feilen prosentmessig er over 5%, er det en mangel. Mindre avvik kan altså aksepteres, men det er en sammensatt vurdering hvor også mangler over 5% unntaksvis aksepteres.


Er det en slik mangel, har man krav på prisavslag. Dette er en skjønnsmessig vurdering av retten hvor man tar utgangspunkt i pris pr kvadratmeter, men som regel blir prisavslaget mindre. Kjøper har alltid sett eiendommen og viste hva man kjøpte, så feil kvadratmeter har egentlig kun betydning når eiendommen skal selges og nye kjøpere som oftest betaler mindre for oppgitt kvadratmeter.


I mange tilfeller har takstmann bommet og målt areal som egentlig ikke skal måles opp iht reglene for dette. Typisk er dette er hvor det er skråtak. For at et areal skal være måleverdig må det være minst 1,90 m takhøyde og en bredde på minst 60 cm.


Et tilfelle hvor areal faktisk befinner seg i boligen, men ikke skal måles, er et såkalt uegentlig arealavvik.


Også her er utgangspunktet 5%, men ofte vil man ikke få noe prisavslag selv om feilen er litt større. Det er også her en sammensatt vurdering, men hvor det forholdet at man rent faktisk kan benytte arealet, kan medføre at man ikke får prisavslag.


Det er som i mange mangels-saker ved fast eiendom, ingen fasit på dette.