§ Kompetanse

 

ARBEIDSRETT

 

Vi bistår både arbeidsgiver og arbeidstaker ved spørsmål knyttet til ansettelse, det løpende arbeidsforhold og opphør av arbeidsforhold

 

FAST EIENDOM

 

Vi bistår ved tvister ved kjøp og salg av fast eiendom samt husleiesaker og saker etter bustadoppføringslova.

 

 

FORRETNINGSJUS

 

Vi bistår i de fleste forretnings-juridiske problemstillinger, både hva gjelder etablering av selskap, selskapsendringer, utforming av avtaler, forhandlinger m.m. 

 

 

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

 

Reglene rundt offentlig anskaffelse er kompliserte, selv for de som skal kjøpe inn. Vi har hatt flere slike saker den siste tiden, både for KOFA og domstolen.

 

 

ANNET

 

Vi bistår også på andre områder, og gir kvalifiserte råd til fornuftig pris.

 

 

 

Send gjerne e-post eller ring, for å få en gratis vurdering av det man lurer på.

 

post@advokatnilsen.no / tlf: 95 19 26 65