Om foreldelse Særlig lån

Om foreldelse - særlig lån


De fleste har hørt om foreldelse av pengekrav og at foreldesfristen som hovedregel er 3 år.  Noen har også smertelig erfart at eneste måten å avbryte foreldelse er å ta rettslige skritt eller få en erkjennelse (bekreftelse) fra skyldner på at kravet eksisterer. Man kan diskutere frem og tilbake med skyldner om kravet men får man ikke en uttrykkelig erkjennelse eller tar rettslig skritt, tapes kravet etter 3 år.

Utgangspunktet for når foreldelse begynner å løpe, er forfallstidspunktet, som typisk er angitt på en faktura.


Men det er mange som lever i en villfarelse om at lån han har gitt naboen eller andre, også foreldes etter 3 år. Det er feil. Et pengelån foreldes først etter 10 år, jf foreldelsesloven § 5. Og man trenger ikke ha et lånedokument for at 10 års fristen gjelder. Så lenge man kan bevise at det var et lån, vil man altså ha en mye lenger frist på å kreve tilbake pengene. 


I en dom fra 2018 ble hadde en privatperson overført 1, 3 mill. til en venn/forretningspartner i 2008 og merket utbetalingene lån. Men det ble ikke laget noe avtale eller gjort noe for å få inn pengene før de to partene ble uvenner i 2013.  Det var heller ikke skrevet noe i selvangivelsen om dette.  Først i 2017 ble det fremmet krav om tilbakebetaling,


Han som hadde mottatt pengene sa at han ikke hadde registrert at utbetalingene var merket lån, og mente det ikke var tilfelle. Han påstod videre at det de to partene hadde seg imellom seg var gjort opp for lenge siden – og han påpekte at utbetaler skulle gjort noe for å sikre bevis i form av låneavtale, at det var passivitet m.m.


Retten avviste disse påstandene og mente at så lenge mottaker ikke hadde noen god forklaring på hva betalingene gjaldt (dersom det ikke var som avmerket på utbetalingen, «lån»), talte det meste for det långiver sa om utbetalingene. Og retten sa at manglende avtale m.m. måtte sees i lys av at partene var nære venner. Alt i alt fant retten det mest sannsynlig at det var lån og da var krav ikke foreldet siden rettslig skritt ble tatt etter ni år.